Thông tin thị trường trái phiếu

Tìm kiếm trái phiếu:
/ /

21 THÁNG MỘT 2022

VietinBank trân trọng thông báo tới Quý khách hàng một số thông tin chi tiết của các Trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng và hiện đang lưu hành như sau...

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 05/2021

VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lợi tức đầu tư hấp dẫn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho Doanh nghiệpLợi tức dành cho cá nhân
3 tháng4.7%/năm4.5%/năm
6 tháng4.9%/năm5.0%/năm
9 tháng5.1%/năm-
12 tháng6.0%/năm-

- Tổng Khối lượng Trái phiếu giao dịch trong kỳ: 10.000 Trái phiếu (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá).

- Thời gian giao dịch dự kiến: tháng 05/2021.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

06 THÁNG HAI 2020

Mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, song thị trường TPDN năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng cao...

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 10/2020

VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lợi tức đầu tư hấp dẫn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho Doanh nghiệpLợi tức dành cho cá nhân
3 tháng4.8%/năm4.5%/năm
6 tháng5.2%/năm5.2%/năm
9 tháng5.5%/năm-
12 tháng6.3%/năm-

- Tổng Khối lượng Trái phiếu giao dịch trong kỳ: 5.000 Trái phiếu (tương đương 50 tỷ đồng mệnh giá).

- Thời gian giao dịch dự kiến: từ 08/10/2020 đến 20/10/2020.

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 08/2020

VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lợi tức đầu tư hấp dẫn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho Doanh nghiệpLợi tức dành cho cá nhân
3 tháng5%/năm5%/năm
6 tháng5.5%/năm5.5%/năm
9 tháng5.8%/năm-
12 tháng6.5%/năm-

- Tổng Khối lượng Trái phiếu giao dịch trong kỳ: 15.000 Trái phiếu (tương đương 150 tỷ đồng mệnh giá).

- Thời gian giao dịch dự kiến: từ 06/08/2020 đến 20/08/2020.

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 07/2020

VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lợi tức đầu tư hấp dẫn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho Doanh nghiệpLợi tức dành cho cá nhân
3 tháng5%/năm5%/năm
6 tháng5.5%/năm5.5%/năm
9 tháng5.8%/năm-
12 tháng6.5%/năm-

- Tổng Khối lượng Trái phiếu giao dịch trong kỳ: 10.000 Trái phiếu (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá).

- Thời gian giao dịch dự kiến: từ 20/07/2020 đến 24/07/2020.

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

16 THÁNG SÁU 2020

Trong bối cảnh thị trường tài chính chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19 và mặt bằng lãi suất huy động tiết kiệm đang ở mức thấp, năm 2020, VietinBank tiếp tục mang tới cơ hội đầu tư an toàn, hấp dẫn cho khách hàng thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng. Tổng giá trị của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần này lên tới 10.000 tỷ đồng.

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 06/2020

VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lợi tức đầu tư hấp dẫn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho Doanh nghiệpLợi tức dành cho cá nhân
3 tháng5%/năm5%/năm
6 tháng5.5%/năm5.5%/năm
9 tháng5.8%/năm-
12 tháng7%/năm-

- Tổng Khối lượng Trái phiếu giao dịch trong kỳ: 12.000 Trái phiếu (tương đương 120 tỷ đồng mệnh giá).

- Thời gian giao dịch dự kiến: từ 24/06/2020 đến 29/06/2020.

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

25 THÁNG NĂM 2020

Tính riêng tháng 4/2020, các NHTM đã phát hành tổng cộng hơn 14,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu, gấp 15,27 lần so với cả Quý 1/2020.

Nắm giữ ngắn hạn Trái phiếu VietinBank với lãi suất cố định hấp dẫn tháng 04/2020

Trong bối cảnh các kênh đầu tư như thị trường chứng khoán, thị trường vàng tiếp tục diễn biến đầy bất ổn, VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng v/v nắm giữ trái phiếu VietinBank trong ngắn hạn với lãi suất cố định hấp dẫn (thực nhận, sau thuế, phí chuyển nhượng…).

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho cá nhânLợi tức dành cho doanh nghiệp
6 tháng7.0%/năm7.2%/năm
9 tháng-7.5%/năm
12 tháng-7.7%/năm

Khối lượng trái phiếu giao dịch trong kỳ:

Mã trái phiếuSố lượng giao dịchGiá trị theo mệnh giá
CTG1929T2/013003 tỷ VND
CTG1926T2/025005 tỷ VND
CTG1828T2/014,40044 tỷ VND
Tổng cộng 52 tỷ VND

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

25 THÁNG HAI 2020

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thành Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP để trình Chính phủ với nhiều quy định mới nhằm siết chặt việc giám sát, quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang tăng trưởng “nóng” như hiện nay. Dự thảo sửa đổi lần này khi đi vào hiệu lực sẽ có nhiều thay đổi tác động đáng kể tới việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp trong thời gian tới...

18 THÁNG HAI 2020

Năm 2019 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của thị trường trái phiếu Việt Nam, đặc biệt là thị trường TPDN - có bao gồm các TCTD. Tổng quy mô thị trường TPDN năm 2019 chiếm 11,3% GDP, cao hơn so với năm 2018 là 9,01% GDP. Điều này cho thấy đang ngày càng có nhiều DN quan tâm và tham gia huy động vốn thông qua kênh phát hành TP bên cạnh các kênh truyền thống là tín dụng ngân hàng và chứng khoán vốn (phát hành cổ phiếu)...

06 THÁNG HAI 2020

Thị trường vốn nợ tại Châu Á bắt đầu năm 2020 với số lượng giao dịch chưa từng có. Tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương – G3, 86 tổ chức đã phát hành hơn 47.4 tỷ USD chỉ tính riêng trong 2 tuần đầu tiên của năm. Tuy nhiên, đã có sự đình trệ trong tuần vừa qua khi những lo ngại ảnh hưởng đến kinh tế Châu Á do dịch bệnh Virus Corona tiếp tục gia tăng. Không có thêm bất cứ giao dịch trái phiếu mới nào được công bố trong tuần vừa qua...

Nắm giữ Trái phiếu CTG trong tháng 02/2020 với Lãi suất hấp dẫn

Đầu năm mới, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động khó dự báo, VietinBank trân trọng giới thiệu cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho Quý khách hàng nắm giữ trái phiếu VietinBank trong dịp đầu năm với lãi suất hấp dẫn (thực nhận, sau thuế, phí chuyển nhượng…), số lượng có hạn.

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho cá nhânLợi tức dành cho doanh nghiệp
6 tháng7.0%/năm7.2%/năm
9 tháng-7.5%/năm
12 tháng-7.7%/năm

Khối lượng trái phiếu giao dịch:

Mã trái phiếuSố lượng giao dịchGiá trị theo mệnh giá
CTG1929T2/022002 tỷ VND
CTG1929T2/011,00010 tỷ VND
CTG1926T2/021,00010 tỷ VND
CTG1828T2/014,50045 tỷ VND
Tổng cộng 67 tỷ VND

- Quy mô tối thiểu 1 giao dịch: từ 2 tỷ đồng mệnh giá trở lên.

- Ưu tiên khách hàng đăng ký sớm nhất và kết thúc khi hết khối lượng giao dịch nêu trên.

Nắm giữ Trái phiếu CTG trong tháng 01/2020 với Lãi suất hấp dẫn

Cơ hội cho Quý khách hàng nắm giữ trái phiếu VietinBank 2019 trong dịp cuối năm với lãi suất hấp dẫn (thực nhận, sau thuế, phí chuyển nhượng…), số lượng có hạn.

Khối lượng & thời gian giao dịch:

Mã trái phiếuSố lượng giao dịchGiá trị theo mệnh giáNgày bắt đầu giao dịch
CTG1929T2/012002 tỷ VND08/01/2020
CTG1929T2/022002 tỷ VND08/01/2020
CTG1929T2/011,00010 tỷ VND17/01/2020
CTG1926T2/021,00010 tỷ VND17/01/2020
Tổng cộng 24 tỷ VND

Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạnLợi tức dành cho cá nhânLợi tức dành cho doanh nghiệp
6 tháng7.0%/năm7.2%/năm
9 tháng-7.5%/năm
12 tháng-7.7%/năm
CTGBOND 2018 – Lãi suất cao chào năm mới

Cơ hội cho Quý khách nắm giữ trái phiếu VietinBank CTG 2018 trong dịp cuối năm với lãi suất hấp dẫn (thực nhận, sau thuế, phí chuyển nhượng…) với thời gian nắm giữ ngắn, số lượng có hạn.

- Thời gian giao dịch dự kiến: 23/12/2019-27/12/2019 (hoặc kết thúc sớm hơn khi chốt xong số lượng).

- Giá mua: 10.000.000 VNĐ/ trái phiếu.

- Lợi tức thực nhận trong kỳ hạn nắm giữ:

Kỳ hạn Lợi tức dành cho doanh nghiệp Lợi tức dành cho cá nhân Khối lượng
6 tháng 7.2%/năm 7.0%/năm 5,000 trái phiếu
9 tháng 7.5%/năm 7.4%/năm 2,000 trái phiếu

- Ưu tiên khách hàng nắm giữ lô lớn và đăng ký sớm nhất.

CTG Bond 2017 – 7,9%/năm – 11 tháng

Duy nhất 1 cơ hội để nắm giữ 50 trái phiếu VietinBank phát hành từ 2017 (mã CTG tổng mệnh giá 500 triệu đồng) trong 11 tháng với lãi suất cực kỳ hấp dẫn: 7,9%/năm (thực nhận, sau thuế TNCN, phí chuyển nhượng…).

- Ngày giao dịch: 15/11/2019.

- Giá mua: 10.000.000 VNĐ/ trái phiếu.

- Thời gian nắm giữ: từ 15/11/2019 đến 15/10/2020.

- Lãi suất: 7,9%/năm.

- Ưu tiên khách hàng nắm giữ cả lô 50 Trái phiếu và đăng ký sớm nhất.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 với số lượng đăng ký chào bán là 220.000 trái phiếu, tương đương 2.200 tỷ đồng. Thông tin thêm.