Dịch vụ Ngân hàng giám sát

VietinBank thực hiện quản lý, giám sát và cung cấp dịch vụ quản trị các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Lợi ích sản phẩm

  • Tư vấn về các thủ tục trong việc thành lập Quỹ Đầu Tư.
  • Nhận được cảnh báo kịp thời về những quy định trong từng lĩnh vực đặc thù, hạn chế rủi ro/ tổn thất cho hoạt động của Quỹ/ Công ty quản lý quỹ/ Công ty bảo hiểm/ Công ty chứng khoán.
  • Hỗ trợ lập báo cáo cho danh mục đầu tư.
  • Cung cấp dịch vụ kế toán Quỹ đầu tư, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo NAV và các báo cáo khác cho Quỹ đầu tư.
  • Mức phí dịch vụ cạnh tranh.

Đặc điểm sản phẩm

  • Quản lý và Giám sát Quỹ.
  • Định giá tài sản Quỹ.
  • Dịch vụ Quản trị Quỹ.