»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

bwd   fwd
mua vào bán ra
Đang cập nhật
Trần lãi suất tối đa %/năm
Không kỳ hạn 0,10
Dưới 1 tháng 0,20
1 tháng đến dưới 2 tháng 1,70
2 tháng đến dưới 3 tháng 1,70
3 tháng đến dưới 4 tháng 2,00
4 tháng đến dưới 5 tháng 2,00
5 tháng đến dưới 6 tháng 2,00
6 tháng đến dưới 7 tháng 3,00
7 tháng đến dưới 8 tháng 3,00
8 tháng đến dưới 9 tháng 3,00
9 tháng đến dưới 10 tháng 3,00
10 tháng đến dưới 11 tháng 3,00
11 tháng đến dưới 12 tháng 3,00
12 tháng 4,70
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng  4,70
18 tháng đến dưới 24 tháng 4,70
24 tháng đến dưới 36 tháng 4,80
36 tháng 4,80
Trên 36 tháng 4,80
bwd   fwd
bwd   fwd
bwd   fwd