»

Giá vàng giao ngay thế giới 16h25' ngày 19/10: 148,09 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h05' ngày 19/10 mua: 3.649 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.665 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 19/10: VN-Index: 958,36 -5,11  HNX-Index: 108,10  +0,18 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 22/11/2017 04:30

VietinBank thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017 với số lượng đăng ký chào bán là 220.000 trái phiếu, tương đương 2.200 tỷ đồng.

>> VietinBank chào bán thành công trái phiếu ra công chúng đợt 1/2017 >> VietinBank phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn
VietinBank phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 67/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017 và Công văn số 7932/UBCK-QLCB ngày 22/11/2017, VietinBank xin thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2017, nội dung cụ thể:            

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Số điện thoại: 024. 39421030

4. Số Fax: 024. 39421032   

5. Trái phiếu chào bán: 

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2017

- Loại trái phiếu: Trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng Việt Nam đồng, và thỏa mãn các Điều khoản và Điều kiện quy định của Bản cáo bạch chào bán trái phiếu.

- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/trái phiếu.

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 2/2017: 220.000 (Hai trăm hai mươi nghìn) trái phiếu tương đương 2.200.000.000.000 (Hai nghìn hai trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá trái phiếu).

- Thời hạn trái phiếu: 10 (mười) năm.

- Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần (“Kỳ thanh toán lãi”) vào Ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ Ngày phát hành, riêng tiền lãi cho Kỳ thanh toán lãi thứ 10 (mười) của Trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc Trái phiếu vào Ngày đáo hạn.

- Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 (mười) năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau: 

Lãi suất = Lãi suất tham chiếu (*) + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm

(*) Lãi suất tham chiếu: Dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày xác định lãi suất.

6. Khối lượng vốn cần huy động đợt 2/2017: 2.200.000.000.000 (Hai nghìn hai trăm tỷ) đồng.

7. Mục đích huy động vốn:

Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Tổ chức phát hành.

8. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/trái phiếu.

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10 (mười) Trái phiếu, tương đương 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 10 (mười) Trái phiếu.

10. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 12/12/2017

11. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch chào bán trái phiếu:

- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên trang chủ: http://www.vietinbank.vn

Địa điểm công bố Bản cáo bạch chào bán trái phiếu:

Bản cáo bạch chào bán trái phiếu và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website http://investor.vietinbank.vn/News/2017/11/22/81560.aspx và http://www.vietinbanksc.com.vn/News/2017/11/22/373268.aspx

12. Ngày phát hành dự kiến: 14/12/2017

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

- Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- Số tài khoản: 12211.00000.3125

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Trái phiếu như đã nêu trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu;

- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc Trái phiếu đầy đủ và đúng hạn;

- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2017.

VietinBank trân trọng thông báo!

VietinBank