Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư

Cung cấp cho các khách hàng cá nhân có tài sản lớn dịch vụ quản lý, định hướng chiến lược một cách chuyên nghiệp, bài bản để đầu tư vào các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ, phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của từng nhà đầu tư.

Lợi ích sản phẩm

  • Dịch vụ nhanh gọn tiết kiệm thời gian.
  • Cung cấp các sản phẩm đầu tư tiên tiến nhất.
  • Sử dụng ý kiến chuyên gia của đội ngũ tư vấn.
  • Có nhân sự được đào tạo bài bản tư vấn riêng.

Đặc điểm sản phẩm

  • Ủy thác quản lý tài sản (chứng khoán và tiền).
  • Nền tảng phân tích sâu sắc.