Dịch vụ Chứng chỉ quỹ

Cung cấp cho khách hàng một sản phẩm đầu với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn thông qua Quỹ đầu tư được quản lý bới VietinBank Capital.

Lợi ích sản phẩm

  • Giải pháp đầu tư mới, cạnh tranh.
  • Danh mục lớn hơn nên phân bổ rủi ro tốt hơn.
  • Linh hoạt trong việc rút 1 phần vốn đầu tư mà không bị giảm Lãi suất như tiền gửi Ngân hàng.

Đặc điểm sản phẩm

  • Đầu tư vào Trái phiếu và Cổ phiếu của các Doanh nghiệp có: dòng tiền, quản trị, và kế hoạch tăng trưởng tốt.
  • Khách hàng có thể mua Chứng chỉ quỹ 1 lần hoặc mua thành nhiều kỳ.
  • Đội ngũ ban quản lý quỹ với thành viên chuyên trách và thành viên độc lập với trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm.