Dịch vụ Ủy thác đầu tư

VietinBank nhận quản lý các danh mục đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ, góp vốn vào các doanh nghiệp, dự án trên cơ sở ủy thác của khách hàng với triết lý đầu tư bảo toàn vốn, hiệu quả.

Lợi ích sản phẩm

  • Dịch vụ nhanh gọn tiết kiệm thời gian.
  • Cung cấp các sản phẩm đầu tư tiên tiến nhất.
  • Sử dụng ý kiến chuyên gia của đội ngũ tư vấn.

Đặc điểm sản phẩm

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank nhận ủy thác quản lý tài sản (chứng khoán) và tiền.