Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm Thị trường Vốn

Phòng 316, Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Thành

114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+84 (4) 941 2381

+84 (4) 941 1407

IB@vietinbank.vn

→ Yêu cầu đầu tư trái phiếu

→ Yêu cầu mua/bán doanh nghiệp M&A