Dịch vụ Ngân hàng lưu ký

Cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân, đảm bảo an toàn, với thủ tục nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật.

Lợi ích sản phẩm

  • Tư vấn chuyên sâu và cung cấp các giải pháp trọn gói.
  • Giao dịch thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và Bảo mật.
  • Mức phí dịch vụ cạnh tranh.

Đặc điểm sản phẩm

  • Thanh toán các giao dịch mua bán chứng khoán Lưu ký và bảo quản tài sản.
  • Thực hiện quyền phát sinh liên quan đến tài sản đầu tư.
  • Dịch vụ hỗ trợ đi kèm: Tiền gửi có kỳ hạn, Giao dịch hối đoái, Vay cầm cố, Vay ứng trước.
  • Cung cấp dịch vụ Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và mở tài khoản vốn cho khách hàng nước ngoài (DICA, IICA).