»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Khách hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 5/9/2022)

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Xác nhận số dư tài khoản KH

 

 

 

1.1

Xác nhận bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 • Xác nhận bản thứ nhất

30.000 đ/thời điểm

 

 

 

 • Xác nhận bản tiếp theo cùng tài khoản

10.000 đ/bản

 

 

1.2

Xác nhận bằng tiếng nước ngoài/song ngữ

 

 

 

 

 • Xác nhận bản thứ nhất

100.000 đ/thời điểm

 

 

 

 • Xác nhận bản tiếp theo cùng tài khoản

30.000 đ/bản

 

 

2

Xác nhận số dư tiền gửi của KH (cho học sinh du học; theo yêu cầu thanh tra, kiểm toán...)

Theo phí xác nhận số dư TK (A621/A623)

3

Vấn tin và in sao kê tài khoản

 

 

 

3.1

Vấn tin tài khoản

0 đ

 

 

3.2

Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu

 

 

 

 • GD trong 1 năm kể từ ngày KH đến yêu cầu

3.000 đ/trang

20.000 đ

 

 

 • GD trên 1 năm kể từ ngày KH đến yêu cầu

5.000 đ/trang

20.000 đ

 

3.3

Gửi sao kê hàng tháng đến địa chỉ KH cung cấp

 

 

 

 

 • Trong nước

5.000 đ/trang + chi phí bưu điện

 

 

 

 • Nước ngoài

5.000 đ/trang + chi phí bưu điện

 

 

4

Cung cấp bản sao hồ sơ/chứng từ

(không bao gồm lệ phí chứng thực&không liên quan đến cho vay)

 

 

 

 

 • Bản sao hồ sơ/chứng từ mới lưu trữ đến 01 năm

20.000 đ/bản

 

 

 

 • Bản sao hồ sơ/chứng từ mới lưu trữ đến 01 năm có chứng thực của cơ quan chức năng

100.000 đ/bản

 

 

 

 • Bản sao hồ sơ/chứng từ đã lưu trữ trên 01 năm

50.000 đ/bản

 

 

 

 • Bản sao hồ sơ/chứng từ đã lưu trữ trên 01 năm có chứng thực của cơ quan chức năng

200.000 đ/bản

 

 

5

Cấp giấy mang ngoại tệ ra nước ngoài

200.000 đ/bản

 

 

6

Thông báo tiền đến theo yêu cầu của KH

10.000 đ/lần

 

 

7

Phát hành văn bản theo đề nghị của KH (không liên quan đến cho vay)

Thỏa thuận

100.000 đ/bản

 

Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với khách hàng áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.