»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Khách hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Xác nhận số dư tài khoản KH

 

 

 

1.1

Xác nhận bằng tiếng Việt

 

 

 

 

Xác nhận bản thứ nhất

30.000 VND/thời điểm

 

 

 

Xác nhận bản tiếp theo cùng tài khoản

10.000 VND/bản

 

 

1.2

Xác nhận bằng tiếng nước ngoài/song ngữ

 

 

 

 

Xác nhận bản thứ nhất

100.000 VND/thời điểm

 

 

 

Xác nhận bản tiếp theo cùng tài khoản

30.000 VND/bản

 

 

2

Xác nhận khả năng tài chính của KH (cho học sinh du học; theo yêu cầu thanh tra, kiểm toán...)

Theo phí xác nhận số dư TK

3

Vấn tin và in sao kê tài khoản

 

 

 

3.1

Vấn tin tài khoản

0 VND

 

 

3.2

Sao kê chi tiết giao dịch hàng tháng

0 VND

 

 

3.3

Sao kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu

2.000 VND/trang 

10.000 VND 

 

3.4

Gửi sao kê hàng tháng đến địa chỉ KH cung cấp

 

 

 

 

Trong nước

2.000 VND/trang + chi phí bưu điện

 

 

 

Nước ngoài

2.000 VND/trang + chi phí bưu điện

 

 

4

Cung cấp bản sao chứng từ
(không bao gồm lệ phí chứng thực&không liên quan đến cho vay)

 

 

 

 

Bản sao hồ sơ/chứng từ mới lưu trữ đến 01 năm

20.000 VND/bản

 

 

 

Bản sao hồ sơ/chứng từ mới lưu trữ đến 01 năm có chứng thực của cơ quan chức năng

100.000 VND/bản

 

 

 

Bản sao hồ sơ/chứng từ đã lưu trữ trên 01 năm

50.000 VND/bản

 

 

 

Bản sao hồ sơ/chứng từ đã lưu trữ trên 01 năm có chứng thực của cơ quan chức năng

200.000 VND/bản

 

 

5

Cấp giấy mang ngoại tệ ra nước ngoài

100.000 VND/bản

 

 

6

Thông báo tiền đến theo yêu cầu của KH

10.000 VND/lần

 

 

7

Phát hành văn bản theo đề nghị của KH(không liên quan đến cho vay)

Thỏa thuận

100.000 VND/bản

 

Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.