»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch

29/12/2022 - VietinBank Chi nhánh Sài Gòn

Thông báo

28/12/2022 - VietinBank Chi nhánh Chợ Lớn

Chọn ngày: