null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Minh Bình
Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Thanh Tùng Ông Trần Văn Tần Bà Trần Thu Huyền
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Huân Bà Phạm Thị Thanh Hoài Ông Koji Iriguchi
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Masashige Nakazono
Ông Masashige Nakazono Ông Nguyễn Đức Thành

Bà Nguyễn Thị Bắc

Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên độc lập HĐQT