»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Minh Bình
Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Văn Tần Bà Trần Thu Huyền Ông Nguyễn Thế Huân
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Masashige Nakazono
Bà Phạm Thị Thanh Hoài Ông Masahiko Oki Ông Masashige Nakazono
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
   
  Bà Nguyễn Thị Bắc  
  Thành viên độc lập HĐQT