»

Giá vàng giao ngay thế giới 9h ngày 21/5: 153,94 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h50' ngày 21/5 mua: 3.620 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.639 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 21/5: VN-Index: 986,29   -0,84  HNX-Index : 106,28   -0,03 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Dịch vụ Thanh toán chuyển tiền

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 05/5/2018)

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Chuyển tiền VND và Ngoại tệ trong nước cùng hệ thống (không áp dụng với 02 Tài khoản của cùng Khách hàng)

 

 

 

1.1

Bằng VND

 

 

 

 

Tại chi nhánh giữ Tài khoản

0 VND

 

 

 

Tại chi nhánh khác CN giữ Tài khoản

5.000 VND

 

 

1.2

Bằng Ngoại tệ

 

 

 

 

Tại chi nhánh giữ Tài khoản

0 USD

 

 

 

Tại chi nhánh khác CN giữ Tài khoản

2 USD

 

 

1.3

Chuyển tiền người hưởng nhận bằng tiền mặt trong hệ thống VietinBank

 

 

 

 

 • Trích Tài khoản chuyển tiền đi

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

 

 • Khách hàng nộp tiền mặt chuyển đi

0,05%

20.000 VND

1.000.000 VND

1.4

Nộp Ngân sách Nhà nước

Theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ

2

Chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống

 

 

 

2.1

Trích Tài khoản chuyển đi

 

 

 

 

Cùng tỉnh/Thành phố

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND

 

Khác tỉnh/Thành phố

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND

 

Phí kiểm đếm
(thu đối với số tiền mặt nộp để chuyển đi)

0,02%

10.000 VND

1.000.000 VND

2.2

Chuyển tiền đến từ ngoài hệ thống, trả bằng tiền mặt

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

3

Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền
(áp dụng với chuyển tiền cùng và khác hệ thống)

20.000 VND

 

 

4

Chuyển tiền Ngoại tệ khác hệ thống

 

 

 

4.1

Chuyển tiền đi

 

 

 

4.1.1

Chuyển tiền đi trong nước

0,03%

2 USD

50 USD

4.1.2

Chuyển tiền đi nước ngoài

 

 

 

 

 • Chuyển tiền du học/khám chữa bệnh

0,15%

5 USD

 200 USD 

 

 • Chuyển tiền khác

0,2%

5 USD

 200 USD 

4.1.3

Phí của Ngân hàng đại lý (VietinBank thu hộ trường hợp Khách hàng chọn phí OUR)

 

 

 

4.1.3.1

Chuyển tiền đi trong nước

5 USD

 

 

4.1.3.2

Chuyển tiền đi nước ngoài

 

 

 

 

 • Lệnh Thanh toán bằng USD

 

 

 

 

+ PHÍ OUR thông thường đến Ngân hàng đại lý

6 USD

 

 

 

+ Phí OUR Guarantee đến Ngân hàng hưởng

22 USD

 

 

 

 • Lệnh tiền đi qua VietinBank Lào

0,08% GTGD
(+ 5 USD nếu Ngân hàng hưởng khác VietinBank Lào)

6 USD

 

 

 • Lệnh Thanh toán bằng JPY

0,05% GTGD + 2.500 JPY

5.500 JPY 

 

 

 • Lệnh Thanh toán bằng Ngoại tệ khác

30 USD

 

 

4.1.4

Phí kiểm đếm khi chuyển tiền đi bằng tiền mặt

Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán Ngoại tệ

4.1.5

Huỷ lệnh chuyển tiền đi

5 USD

 

 

4.2

Chuyển tiền đến

 

 

 

4.2.1

Chuyển tiền đến

 

 

 

 

 • Nguồn tiền đến từ nước ngoài

0,05%

2 USD

150 USD

 

 • Nguồn tiền đến từ nước ngoài do chi nhánh VietinBank đầu mối chuyển tiếp

0,03%

1 USD

150 USD

 

 • Nguồn tiền đến từ nước ngoài do Ngân hàng trong nước và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chuyển tiếp

2 USD

 

 

4.2.2

Thoái hối lệnh chuyển tiền

 

 

 

 

 • Trong nước

5 USD

 

 

 

 • Nước ngoài

10 USD

 

 

4.2.3

Chuyển Ngoại tệ đến nhận bằng tiền mặt

Bằng phí rút tiền mặt từ Tài khoản Thanh toán Ngoại tệ

4.3

Điều chỉnh/tra soát
(chuyển tiền đi và đến, chưa bao gồm điện phí)

5 USD + Phí trả Ngân hàng nước ngoài (nếu có)

 

 

4.4

Điện phí (phí SWIFT)

 

 

 

 

 • Trong nước

3 USD

 

 

 

 • Ngoài nước

5 USD

 

 

5

Chuyển tiền với VietinBank nước ngoài

Bằng 70% phí chuyển tiền Ngoại tệ tương ứng

6

Séc, uỷ nhiệm thu

 

 

 

6.1

Séc VietinBank cung ứng (thu từ người ký phát)

 

 

 

 

 • Cung ứng Séc

20.000 VND/quyển

 

 

 

 • Bảo chi hoặc đình chỉ Séc

10.000 VND/tờ

 

 

 

 • Thông báo mất Séc

200.000 VND/lần

 

 

6.2

Dịch vụ khác của Séc, Ủy nhiệm thu

20.000 VND/tờ

 

 

Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.