»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Cập nhật từ ngày 20/9/2022)

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (Mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

0 đ

 

 

2

Cấp lại mật khẩu VietinBank iPay (kênh Quầy)

10.000 đ/lần cấp thành công

 

 

3

Cấp lại mật khẩu VietinBank iPay (kênh Online)

0 đ

 

 

4

Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)

 

 

 

 

TK VND

0 đ

 

 

 

TK ngoại tệ

0 đ/tỷ giá quy đổi

 

 

 

Duy trì Dịch vụ biến động số dư TKTT trên iPay (OTT)

0 đ/TK/ tháng

 

 

5

Nhóm dịch vụ tài chính

 

 

 

5.1

Chuyển khoản trong hệ thống

 0 đ

 

 

5.2

Chuyển khoản ngoài hệ thống

 

 

 

 

  • Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ

0 đ/GD

 

 

 

  • Từ 50.000.000 đ trở lên

0 đ

 

 

 

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

0 đ/GD

 

 

5.3

Nộp thuế điện tử

 

 

 

 

  • Trong hệ thống

0 đ

 

 

 

  • Ngoài hệ thống

0 đ/GD

 

 

6

Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác

Miễn phí

 

 

7 Giao dịch thực hiện trên Kios      
7.1 Chuyển khoản trong hệ thống 0 đ/GD    
7.2 Chuyển khoản ngoài hệ thống thông thường 0 đ/GD    
7.3 Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7 đến số thẻ/số tài khoản 0 đ/GD    

B

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

0 đ

   

2

Duy trì dịch vụ SMS BĐSD TKTT/Số điện thoại (theo tháng)

(Miễn phí dịch vụ cho gói TKTT Premium)

 

 

 

2.1

Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 30.000đ[1]

 

 

 

 

TK VND

10.000 đ/SĐT/tháng

 

 

 

TK ngoại tệ

10.000 đ/tỷ giá quy đổi/SĐT/tháng

 

 

2.2

Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 1.000đ

 

 

 

 

TK VND

14.000 đ

 

 

 

TK ngoại tệ

14.000 đ/tỷ giá quy đổi

 

 

3

Duy trì dịch vụ SMS BĐSD TGTK (theo tháng)

2.000 đ

 

 

4

Duy trì Dịch vụ SMS BĐSD tiền vay

3.500 đ/TK/tháng

 

 

5

Nhận thông báo nhắc nợ

1.500 đ/SMS

 

 

C

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

0 đ

   

2

Duy trì dịch vụ (theo tháng)

9.000 đ

 

 

3

Cấp lại PIN

0 đ

 

 

4

Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán)

0 đ 

 

 

D

DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN QRPAY NỘI ĐỊA (thu từ ĐVCNTT thuộc phân khúc KHBL)

1

Dịch vụ thanh toán QRPay (thu từ ĐVCNTT)

0,8% GTGD

 

 

 

Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.

 

[1] Chỉ áp dụng thu đối với Gói Smart và KHCN không nằm trong gói TKTT. Gói Premium, Plus, Basic miễn phí