»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

VietinBank KCN Biên Hòa thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

19/01/2023 - VietinBank KCN Biên Hòa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa (VietinBank KCN Biên Hòa) thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

VietinBank Tuyên Quang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

17/01/2023 - VietinBank Tuyên Quang

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang (VietinBank Tuyên Quang) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

VietinBank thông báo bán khoản nợ

17/01/2023 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ. Thông tin cụ thể như sau:

VietinBank Bắc Phú Thọ bán đấu giá khoản nợ lần 14

16/01/2023 - VietinBank Bắc Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ) thông báo lần 14 về việc bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Giấy BBP.

VietinBank Bắc Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

16/01/2023 - VietinBank Bắc Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Lợi (Công ty Thảo Lợi). Thông tin và tiêu chí lựa chọn như sau:

VietinBank CN 10 TP. HCM xử lý bán khoản nợ có tài sản bảo đảm

12/01/2023 - VietinBank CN 10 TP. HCM

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 10 TP. HCM (VietinBank CN 10 TP. HCM) đang tiến hành xử lý bán khoản nợ có tài sản bảo đảm để thu hồi nợ (lần 11) của Công ty Tân Âu Cơ và Công ty Phương Nam Nhi.

VietinBank thông báo bán khoản nợ

12/01/2023 - VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo bán các khoản nợ vay tiêu dùng để thu thu hồi nợ. Thông tin cụ thể như sau:

VietinBank Đông Anh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

06/01/2023 - VietinBank Đông Anh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:

VietinBank Bắc Phú Thọ bán đấu giá khoản nợ lần thứ 13

06/01/2023 - VietinBank Bắc Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ (VietinBank Bắc Phú Thọ) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ thương mại của Công ty Cổ phần Giấy BBP. Thông tin cụ thể như sau:

VietinBank Đồng Nai lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

04/01/2023 - VietinBank Đồng Nai

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

Chọn ngày: