»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Dịch vụ Tài khoản thanh toán/tiền gửi

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

DỊCH VỤ THANH TOÁN, TIỀN GỬI

                                                                                       (Áp dụng từ ngày 18/4/2023)                                                                                          

TT

MÃ PHÍ

NỘI DUNG

MỨC PHÍ/ TỶ LỆ PHÍ

(Chưa bao gồm VAT)

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

I

 

DỊCH VỤ THANH TOÁN/TIỀN GỬI

A

 

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

 

 

 

1

 

Phí mở TK

 

 

 

1.1

B001

Phí mở TKTT thông thường

0 đ

 

 

1.2

 

Phí mở TKTT số đẹp

 

 

 

1.2.1

 

TK 3 chữ số đẹp

 

 

 

 

B008

TK 3 chữ số đẹp lộc phát/giống nhau

Thỏa thuận

3.000.000 đ

 

1.2.2

 

TK 4 chữ số đẹp

 

 

 

 

B009

TK 4 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau

Thỏa thuận

8.000.000 đ

 

 

B010

TK 4 chữ số đẹp lặp/tiến/soi gương

Thỏa thuận

5.000.000 đ

 

1.2.3

 

TK 5 chữ số đẹp

 

 

 

 

B011

TK 5 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau

Thỏa thuận

15.000.000 đ

 

 

B012

TK 5 chữ số đẹp tiến/hỗn hợp

Thỏa thuận

8.000.000 đ

 

1.2.4

 

TK 6 chữ số đẹp

 

 

 

 

B013

TK 6 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9)

Thỏa thuận

30.000.000 đ

 

 

B014

TK 6 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

20.000.000 đ

 

 

B015

TK 6 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp, số yêu cầu

Thỏa thuận

10.000.000 đ

 

1.2.5

 

TK 7 chữ số đẹp

 

 

 

 

B016

TK 7 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9)

Thỏa thuận

80.000.000 đ

 

 

B017

TK 7 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

50.000.000 đ

 

 

B018

TK 7 chữ số đẹp tiến/soi gương/hỗn hợp/yêu cầu

Thỏa thuận

30.000.000 đ

 

1.2.6

 

TK 8 chữ số đẹp

 

 

 

 

B019

TK 8 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9)

Thỏa thuận

350.000.000 đ

 

 

B022

TK 8 chữ số đẹp thần tài/giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

300.000.000 đ

 

 

B023

TK 8 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, số hỗn hợp, số theo yêu cầu

Thỏa thuận

100.000.000 đ

 

1.2.7

 

TK 9 chữ số đẹp

 

 

 

 

B024

TK 9 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 7,9), Lộc phát

Thỏa thuận

500.000.000 đ

 

 

B25

TK 9 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

400.000.000 đ

 

 

B026

TK 9 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp

Thỏa thuận

200.000.000 đ

 

2

 

Phí duy trì TK

 

 

 

2.1

B002

TKTT VND thông thường (thu theo ngày khi số dư dưới mức quy định)

3.000 đ/ngày

 

 

2.2

 

TKTT Ngoại tệ thông thường

 

 

 

 

B003

 • USD (thu khi số dư dưới mức quy định)

5.000 đ/ngày

 

 

 

B004

 • EUR (thu khi số dư dưới mức quy định)

6.000 đ/ngày

 

 

 

B006

 • Ngoại tệ khác (thu theo tháng)

50.000 đ/tháng

 

 

2.3

 

TK thanh toán chung (thu theo tháng)

 

 

 

 

B020

 • TK VND

20.000 đ/ tháng

 

 

 

B021

 • TK ngoại tệ

30.000 đ/ tháng

 

 

2.4

 

TK số đẹp

 

 

 

 

B028

 • TK số đẹp (thu theo tháng)

30.000 đ/TK

 

 

2.5

B029

 • Phí quản lý tài khoản

Theo từng Gói dịch vụ tài khoản/Thỏa thuận

 

 

2.6

B067

Phí quản lý TKTT có tính năng thấu chi

200.000 đ/ tháng

 

 

3

 

Nộp tiền mặt vào TK (áp dụng với KHTC nộp tiền vào TK của chính mình)

 

 

 

3.1

B030

TK VND

 

 

 

 

 

 • Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK

0 đ

 

 

 

 

 • Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK

0,03%

20.000 đ

2.000.000 đ

 

 

 • Giao dịch nộp tiền mặt sau giờ nộp tiền cho NHNN trên địa bàn (không áp dụng với giao dịch nộp tiền để trả nợ vay)

Thỏa thuận

 

 

3.2

B033

TK Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 • Mệnh giá  ≤ 20 đơn vị tiền tệ

0,5%

50.000 đ

 

 

 

 • Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ

Miễn phí

 

 

 

 

 • Nộp bằng USD trắng mệnh giá từ 5 - 100 USD (loại không có dây bảo hiểm 3D)

0,5%

50.000 đ

 

4

 

Rút tiền mặt từ TK

     

4.1

B040

Rút tiền mặt từ TK VND

     

 

 

 • Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK

0 đ

   

 

 

 • Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK

0,03%

20.000 đ

2.000.000 đ

4.2

B043

Rút TM từ TK VND số tiền mặt mới nộp vào trong ngày (phí kiểm đếm)

0,03%

20.000 đ

2.000.000 đ

4.3

 

Rút tiền mặt từ TK Ngoại tệ

     

 

B049

 • Bằng VND

Bằng phí rút TM từ TK VND (B040, B043)

 

B050

 • Bằng ngoại tệ

0,3%

50.000 đ

 

5

 

Tạm khoá/Phong toả TK theo yêu cầu của KH

     

 

B054

 • TK VND

50.000 đ

   

 

B055

 • TK ngoại tệ

100.000 đ

   

6

B058

Phí đóng TK theo yêu cầu của KH

(áp dụng đối với cả TK VND và ngoại tệ)

100.000 đ

   

7

B062

Phí phục hồi TKTT đã đóng

0 đ

   

8

 

Thu chi hộ

     

8.1

 

Thu hộ vào TK

     

 

B063

 • Dịch vụ thu hộ đơn lẻ

Bằng nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK

 

B064

 • Thu hộ theo lô

Thỏa thuận

1.000 đ/ GD

 

8.2

 

Chi hộ từ TK (bao gồm chi lương tại quầy)

     

 

B065

 • Thu phí từ TK Ghi Có

5.000 đ/ GD

   

 

B066

 • Thu phí từ TK Ghi Nợ

Thỏa thuận

1.000 đ/ GD

 

8.3

B060

Phí đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký (sửa đổi/hủy) dịch vụ Quản lý khoản phải thu thông qua Định danh tài khoản

Thỏa thuận

 

 

8.4

B061

Phí duy trì dịch vụ Quản lý khoản phải thu thông qua Định danh tài khoản

Thu trọn gói theo tháng: 5.000.000đ/tháng với quy mô dưới 5.000 mã định danh tài khoản, 10.000.000đ/tháng với quy mô từ 5.000 - dưới 10.000 mã định danh tài khoản, 15.000.000đ/tháng với 1quy mô ≥ 10.000 mã định danh tài khoản HOẶC thu theo số lượng giao dịch hàng tháng: 3.000đ/giao dịch

 

 

9

 

Dịch vụ điều tiền tự động (quản lý vốn tập trung- autosweep)

     

 

B070

 • Đăng ký sử dụng dịch vụ

200.000 đ/lần

   

 

B071

 • Đăng ký/bổ sung TK

200.000 đ/TK

   

 

B073

 • Thay đổi thông tin dịch vụ

200.000 đ/lần

   

 

B074

 • Phí điều tiền tự động (sweep)

Thỏa thuận

10.000 đ/ GD

 

10

 

Dịch vụ đầu tư tự động

(đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động)

     

 

B075

 • Đăng ký hoặc thay đổi dịch vụ

200.000 đ/lần

   

 

B077

 • Phí đầu tư tự động

0 đ

11

B078

Dịch vụ nhờ thu, thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ khác

Thỏa thuận

 

 

B

 

DỊCH VỤ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, GTCG

1

B080

Phí tạo quan hệ gửi tiền chung

Thỏa thuận

100.000 đ/ TK

 

2

B081

Mua GTCG

 

 

 

 

 

Bằng VND

0 đ

 

 

3

B090

Phong toả TK tiền gửi/GTCG theo yêu cầu KH

100.000 đ/lần

   

4

B096

Phí chuyển quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn/GTCG

Thỏa thuận

100.000 đ

 

5

B088

Cấp lại GTCG

50.000đ/tờ

 

 

 
Lưu ý:
- Mức phí quy định trong biểu phí chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.
- Biểu phí này có thể được thay đổi mà không cần có sự báo trước của VietinBank trừ khi có thỏa thuận khác giữa VietinBank và Quý khách hàng.
- Một số địa bàn đặc thù, VietinBank áp dụng mức phí khác so với biểu phí niêm yết tại một số loại phí (Vd: Phí nộp/rút tiền mặt vào TK, Phí chuyển tiền…). Để biết thêm thông tin chi tiết về Biểu phí dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịch của VietinBank nơi gần nhất tại địa bàn Khách hàng giao dịch để được hướng dẫn cụ thể, chính xác về mức phí áp dụng.
- Tùy theo tần suất sử dụng, đặc điểm, trị giá của từng giao dịch và đặc thù của từng địa bàn… VietinBank được thỏa thuận với Khách hàng mức phí cần thu cao hơn so với mức niêm yết (kể cả cao hơn mức tối đa).