»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Mẫu biểu và Điều kiện giao dịch

- Bản điều khoản, điều kiện về mở, sử dụng tài khoản thanh toán & dịch vụ tại VietinBank: Xem tại đây.

- Quy định về mức số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán của khách hàng: Xem tại đây.

- Quy định tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank: Xem tại đây.

- Quy định tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank: Xem tại đây.

- Quy định tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank: Xem tại đây.

- Phương pháp tính lãi tiền gửi không kỳ hạn trên TKTT. Xem tại đây.

- Lưu ý khi mở, sử dụng TKTT. Xem tại đây.


BỘ MẪU MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN

- Bộ mẫu mở, sử dụng tài khoản thanh toán: Xem tại đây.