»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Đối tác phát triển bền vững: VietinBank - Nâng giá trị cuộc sống

15/4/2021 - VietinBank

“Đối tác phát triển bền vững” chính là định hướng mà VietinBank đã lựa chọn để cùng đồng hành với đất nước và con người Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua.

Là đối tác phát triển bền vững của bạn, chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi ngày bạn đến gần hơn với những khát vọng của mình: khát vọng định thành công, khát vọng vươn thế giới, khát vọng vượt thời đại,…và tự hào cùng bạn tạo nên những di sản!

Chọn ngày:
mua vào bán ra
Đang cập nhật