»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay vốn kinh doanh dành cho Doanh nghiệp vi mô

Là sản phẩm cho vay đáp ứng các nhu cầu vốn hợp pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng doanh nghiệp vi mô với phương thức trả nợ linh hoạt.

Đặc điểm sản phẩm

  • Đồng tiền cho vay: VND;
  • Thời hạn cho vay: Tối đa đến 36 tháng;    
  • Tài sản đảm bảo: Tài sản có tính thanh khoản cao, Nhà ở và QSD đất ở tại vị trí thuận lợi, dễ chuyển nhượng.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Trong một khoảng thời gian đến 36 tháng, Doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường;
  • Doanh nghiệp có thể trả nợ gốc tại bất cứ thời điểm nào trong kỳ hạn trả gốc nếu chủ động được nguồn trả nợ mà có thể không mất phí trả nợ trước hạn, giúp khách hàng giảm chi phí lãi vay và áp lực trả nợ gốc.
null - VietinBank