»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay hợp vốn

VietinBank cùng một hoặc một số tổ chức tín dụng khác thực hiện cấp cho vay đối với dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của Doanh nghiệp, trong đó, VietinBank tham gia hợp vốn hoặc làm đầu mối dàn xếp. Cho vay hợp vốn được thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của VietinBank.

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ;
  • Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ;
  • Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư;   
  • Thời hạn vay: trung và dài hạn;
  • Tài sản đảm bảo: bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác.

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Có thể vay với mức vay lớn hơn thông qua khoản vay hợp vốn;
  • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi Vay vốn tại VietinBank.
null - VietinBank