»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Sản phẩm Tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

VietinBank cung cấp đa dạng các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản, cho phép Doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách chính xác, hiệu quả, qua đó tối ưu khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi cũng như đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi tiêu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tiền gửi thanh toán

Cho phép doanh nghiệp thực hiện gửi/rút tiền mặt, thực hiện các giao dịch thanh toán chuyển khoản tới các đối tác trong hoặc ngoài nước.

Tiền gửi ký quỹ

Xác nhận cho Doanh nghiệp về khoản tiền đã ký quỹ tại VietinBank để được cấp/gia hạn Giấy chứng nhận/Giấy phép kinh doanh/hoạt động.

Tiền gửi thấu chi

Cho phép Doanh nghiệp thực hiện giao dịch khi có nhu cầu chi tiêu, thanh toán mà vẫn bảo toàn quyền lợi về lãi suất của Khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Tiền gửi đầu tư kỳ hạn tự động

Vietinbank định kỳ tự động chuyển số dư từ tài khoản tiền gửi thanh toán vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của Doanh nghiệp.

Tiền gửi đầu tư linh hoạt

Cho phép Doanh nghiệp thỏa thuận lãi suất và lựa chọn kỳ hạn gửi tiền theo ngày phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của Doanh nghiệp.