null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tiền gửi kỳ hạn tự động

Là dịch vụ mà VietinBank cung cấp cho Khách hàng theo đó định kỳ (tần suất theo thỏa thuận) VietinBank sẽ tự động chuyển số dư tròn số (số tiền theo thỏa thuận) từ tài khoản tiền gửi thanh toán vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (kỳ hạn theo thỏa thuận) của Khách hàng.

Đặc tính sản phẩm

  • Loại tiền huy động: VND và USD;
  • Kỳ hạn của tiền gửi: Là kỳ hạn của các khoản tiền gửi được gạt tự động từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng sang tài khoản tiền gửi kỳ hạn.   

Tiện ích sản phẩm

  • Đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trong việc thanh toán đồng thời tiền gửi của Khách hàng tại Ngân hàng vẫn được hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thời gian thực gửi;
  • Đơn giản thuận tiện trong giao dịch, không phải thường xuyên làm thủ tục gửi, rút tiền từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn;
  • Giao dịch như Tài khoản thanh toán thông thường với nhiều tiện ích gia tăng như: Thanh toán, Chuyển tiền, VietinBank eFAST, v.v...
  • Lãi suất được đàm phán thay đổi linh hoạt theo diễn biến của thị trường.