null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tiền gửi đầu tư linh hoạt

Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn dành cho Khách hàng là các tổ chức (thuộc đối tượng quy định của Sản phẩm), theo đó Khách hàng có thể thỏa thuận lãi suất với Ngân hàng và lựa chọn kỳ hạn gửi tiền theo ngày phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn nhằm tối đa lợi ích cho khoảng thời gian vốn nhàn rỗi.

Đặc tính sản phẩm

  • Loại tiền huy động: VND và USD;  
  • Kỳ hạn tối thiểu: 7 ngày;
  • Kỳ hạn tối đa: 280 ngày.

Tiện ích sản phẩm

  • Linh hoạt tối đa về kỳ hạn gửi tiền;
  • Được thỏa thuận lãi suất với Ngân hàng;
  • Được dùng làm TSBĐ cho các hình thức cấp tín dụng tại VietinBank;
  • Sử dụng một tài khoản tiền gửi nhưng có thể rút tiền ở nhiều thời điểm khác nhau tương ứng với nhu cầu của mỗi Khách hàng;
  • Sinh lời cao cho nguồn tiền nhàn rỗi với mức lãi suất hấp dẫn;
  • Được rút vốn một phần hoặc toàn bộ trước kỳ hạn gửi;
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.