»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay vốn lưu động

Đáp ứng mọi nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, hợp pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm sản phẩm

  • Đồng tiền cho vay: VND và ngoại tệ theo quy định;
  • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng;
  • Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;    
  • Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm...

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
  • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại VietinBank.
null - VietinBank
null - VietinBank