»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay thanh toán UPAS L/C

VietinBank cấp tín dụng cho Doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thanh toán trả ngay cho Người hưởng LC khi xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ. Doanh nghiệp được thanh toán trả chậm cho VietinBank vào ngày đến hạn của hối phiếu.

Đặc điểm sản phẩm

  • Áp dụng cho các giao dịch thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ;
  • Áp dụng đối với các L/C thanh toán bằng đô la Mỹ (USD), thời hạn trả chậm của L/C không quá 180 ngày;
  • Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời hạn vay vốn.   

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Được cấp tín dụng với lãi suất ngoại tệ cạnh tranh trên cơ sở nguồn vốn huy động ưu đãi mà ngân hàng nước ngoài dành cho VietinBank;
  • Giảm áp lực về ngoại tệ cho các doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ;
  • Có thể mua hàng hóa theo phương thức thanh toán trả chậm nhưng thỏa mãn được yêu cầu thanh toán trả ngay của nhà xuất khẩu;
  • Nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền do không chịu áp lực thanh toán từ nhà xuất khẩu.