»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay thấu chi

Là sản phẩm cho phép Doanh nghiệp chi vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán VND nhằm đáp ứng kịp thời phần vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh toán.

Đặc điểm sản phẩm

  • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng/lần cấp hạn mức;
  • Phương thức thực hiện thấu chi: chuyển khoản thanh toán;
  • Loại tiền thấu chi: VND;
  • Sử dụng chứng từ thanh toán hoặc sao kê giao dịch làm căn cứ nhận nợ.   

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp

  • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng;
  • Đáp ứng ngay nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời của Doanh nghiệp mà không cần làm thủ tục nhận nợ với VietinBank;
  • Thời hạn thấu chi tối đa lên đến 12 tháng.