»

E-Banking service

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)  

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ VIETINBANK IPAY (mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

0 VND

   

2

Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)

 

 

 

 

TK VND

9.000 VND

 

 

 

TK ngoại tệ

9.000 VND/tỷ giá quy đổi

 

 

3

Nhóm dịch vụ tài chính

 

 

 

3.1

Chuyển khoản trong hệ thống

 0 VND

 

 

3.2

Chuyển khoản ngoài hệ thống

 

 

 

 

  • Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ

8.000 VND/GD(1) 

 

 

 

  • Từ 50.000.000 đ trở lên

0.01% GTGD

9.000 VND(1)

 

 3.3

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

9.000 VND/GD

7.000 VND/GD(2)

 

 

3.4

Nộp thuế điện tử

 

 

 

 

  • Trong hệ thống

0 VND

 

 

 

  • Ngoài hệ thống

9.000 VND/GD

 

 

3.5

Cung ứng RSA ( gồm mua mới và phát hành lại)

 

 

 

 

  • KH thông thường

300.000 VND/ thẻ

 

 

 

  • KHƯT hạng vàng, bạc

150.000 VND/thẻ

 

 

 

  • KHƯT hạng kim cương, bạch kim

0 VND/thẻ

 

 

4

Duy trì dịch vụ biến động số dư Tài khoản thanh toán trên iPay (OTT)

5.000 VND/TK/tháng

 

 

5

Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác

Miễn phí

 

 

B

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

0 VND

   

2

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tài khoản thanh toán (theo tháng)

 

 

 

2.1

Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 10.000đ

 

 

 

 

TK VND

9.000 VND

 

 

 

TK ngoại tệ

9.000 VND/tỷ giá quy đổi

 

 

2.2

Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 1.000đ

 

 

 

 

TK VND

14.000 VND

 

 

 

TK ngoại tệ

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

 

 

3

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền gửi tiết kiệm (theo tháng)

2.000 VND

 

 

4

Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền vay

3.500 VND/TK/tháng

 

 

5

Nhận thông báo nhắc nợ

1.500 VND/SMS

 

 

C

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký sử dụng dịch vụ

0 VND

   

2

Duy trì dịch vụ (theo tháng)

9.000 VND

 

 

3

Cấp lại PIN

0 VND

 

 

4

Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán)

0 VND

 

 


(1) Áp dụng cho các giao dịch từ 6h ngày 14/04/2020 đến hết 31/12/2020.
(2) Áp dụng cho các giao dịch chuyển khoản 24/7 qua Napas trên iPay Mobile có giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống từ 26/03/2020.
Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.