Thanh toán lương

Ưu điểm vượt trội:

  • Thực hiện thanh toán lương hay thu hộ, chi hộ tự động tới nhiều tài khoản nhận
  • Thực hiện giao dịch 24/7 không phụ thuộc vào thời gian làm việc của ngân hàng.
  • Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao khi thực hiện thanh toán lương cho CBCNV
  • Linh hoạt sử dụng mẫu file thanh toán

Thủ tục đăng ký:

Câu hỏi thường gặp:


KHDN đang sử dụng dịch vụ Chi lương trên eFAST không được chuyển đổi tự động sang dịch vụ chi lương tự động. Khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ Chi lương tự động, KH liên hệ với chi nhánh của VietinBank (qua email, điện thoại hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch) để được đăng kýQuý khách có thể chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Quý khách đến:
- Tài khoản của CBCNV của doanh nghiệp mở tại VietinBank tại Việt Nam.
- Tài khoản của CBCNV của doanh nghiệp mở tại các ngân hàng khác cùng thuộc hệ thống liên minh ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.Trên báo cáo hạch toán tài chính hay sao kê tài khoản ngân hàng, các giao dịch trong điện thanh toán lương hiển thị dưới dạng một giao dịch duy nhất.Không. Hiện tại VietinBank eFAST chỉ hỗ trợ định dạng file .XLS và theo đúng file mẫu trên màn hình nhập thông tin của chức năng Thanh toán lương.Khi đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán lương, Quý khách có thể lựa chọn những người dùng nhất định trong doanh nghiệp của Quý khách có quyền khởi tạo, phê duyệt điện thanh toán lương và xem file lương của Công ty khi upload lên chương trình.Khi KH yêu cầu chuyển đổi từ dịch vụ chi lương hiện tại sang sử dụng dịch vụ Chi lương tự động:
- KH không cần đăng ký vào biểu mẫu thay đổi dịch vụ (do KH đã đăng ký dịch vụ chi lương qua eFast với ngân hàng, việc chuyển đổi dịch vụ chỉ liên quan đến việc thay đổi luồng xử lý backend của NH)
- KH không phải ký lại hợp đồng chi lương qua eFAST (do “BM04B – Phụ lục hợp đồng thanh toán lương” vẫn phù hợp để áp dụng với Chi lương tự động)KH có thể yêu cầu chuyển đổi sang dịch vụ Chi lương tại CN khác CN ký hợp đồng chi lương, tuy nhiên, CN yêu cầu KH cung cấp bản scan/bản giấy Hợp đồng chi lương gốc và các văn bản thỏa thuận khác liên quan với VietinBank để kiểm tra.