Ngoại tệ

Ưu điểm vượt trội:

  • Hỗ trợ khách hàng tạo lệnh mua ngoại tệ và chuyển tiền ngoại tệ online và đính kèm hồ sơ mua ngoại tệ và chuyển tiền ngoại tệ ngày trên chương trình VietinBank eFAST mà không cần đến quầy để thực hiện giao dịch.
  • Giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, cho phép khách hang kiểm soát giao dịch theo nhiều cấp phê duyệt đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro theo từng khách hang.

Câu hỏi thường gặp:


Sau khi Quý khách xác nhận thực hiện lệnh chuyển tiền ngoại tệ, hệ thống sinh ra một số giao dịch của điện. Số giao dịch này xác thực rằng điện đã được chuyển KTT/CTK chờ phê duyệt và chuyển đến ngân hàng chờ xử lý.
Khi giao dịch chuyển tiền ngoại tệ được ngân hàng xử lý thành công, Quý khách có thể xem chi tiết điện ở một trong những những màn hình sau:
Lịch sử giao dịch
Thống kê giao dịchSau khi điện chuyển tiền được ngân hàng xử lý, tiền sẽ được chuyển đến ngân hàng của người thụ hưởng trong vòng hai đến bốn ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian người thụ hưởng nhận được tiền trong tài khoản sẽ phụ thuộc vào chính sách và hệ thống của ngân hàng thụ hưởng.
Chú ý: VietinBank sẽ có gắng hết sức để chuyển tiền của Quý khách đến người thụ hưởng sớm nhất có thể, ngày lễ hoặc ngày nghỉ của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thời gian chuyển tiền.Trước khi thực hiện chuyển tiền ngoại tệ, Quý khách có thể cập nhật tỷ giá mới nhất từ NHCT ngay trên chương trình VietinBank eFAST.Ngân hàng trung gian/ ngân hàng hưởng có thể cung cấp cho Quý khách số BIC code tương ứng của ngân hàng đó. Hoặc số BIC code có thể được tra cứu ở trên website của SWIFT www.swift.com
Thông tin này thường được ghi trong hợp đồng ngoại giữa 2 bên mua bán hàng hóa.Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng liên hệ với người thụ hưởng hoặc ngân hàng của người thụ hưởng để xác thực lại số BIC code chính xác.
Nếu hệ thống vẫn thông báo không tìm thấy ngân hàng cần tìm, Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi theo số 1900 558 868 để được hỗ trợ kịp thời.