Chuyển tiền

Ưu điểm vượt trội:

  • Chuyển khoản tự động tới các tài khoản được mở trong và ngoài hệ thống VietinBank
  • Linh hoạt hình thức chuyển khoản theo lệnh đơn lẻ hoặc theo file.
  • Chuyển tiền theo file lên tới 5000 giao dịch
  • Chủ động đề nghị VietinBank bán ngoại tệ và thanh toán hang hóa nhập khẩu nhanh chóng

Câu hỏi thường gặp:


Không. Quý khách chỉ có thể chuyển tiền VNĐ với chức năng này. Để chuyển tiền ngoại tệ, Quý khách vui lòng đăng ký và sử dụng chức năng Chuyển tiền ngoại tệ.Quý khách có thể chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Quý khách đến:
- Tài khoản thanh toán khác của Quý khách mở tại các ngân hàng khác cùng thuộc hệ thống liên minh ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.
- Tài khoản thanh toán của cá nhân/doanh nghiệp khác mở tại các ngân hàng khác cùng thuộc hệ thống liên minh ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam.Lệnh chi ngoài chức năng cho phép Quý khách chuyển tiền đến tài khoản khách mở tại VietinBank hoặc tại các ngân hàng khác thuộc hệ thống liên minh ngân hàng tại Việt Nam, còn cho phép chuyển tiền đến người nhận bằng CMND tại chi nhánh của NHCT.
Quý khách còn có thể đặt lịch trong lệnh chi để yêu cầu ngân hàng thực hiện chuyển tiền vào một ngày trong tương lai.Sau khi Quý khách thực hiện lệnh chi thành công, NHCT sẽ kiểm tra và xử lý điện giao dịch. Nếu điện không có sai sót, chi nhánh giữ TK chuyển của Quý khách sẽ liên hệ với người thụ hưởng để đề nghị người thụ hưởng mang CMND ra chi nhánh nhận tiền.Lệnh chi đặt lịch sau khi được KTT/CTK phê duyệt sẽ được chuyển đến ngân hàng chờ đến ngày hiệu lực để xử lý. Để thay đổi thông tin hoặc hủy lệnh chi đó Quý khách vui lòng sử dụng dịch vụ Tra soát để yêu cầu ngân hàng kiểm tra và kiểm soát giao dịch đó.Về cơ bản, giao dịch chuyển tiền theo file là tập hợp của nhiều giao dịch chuyển tiền đơn lẻ khác nhau như chuyển tiền trong hệ thống, chuyển tiền ngoài hệ thống và lệnh chi. Do đó, trên bản cáo cáo hạch toán tài chính hay sao kê ngân hàng của Quý khách, các giao dịch trong một file sẽ được hiển thị tách biệt như một giao dịch riêng lẻ.CTTF (mới) được hệ thống hạch toán tự động hoàn toàn, luồng GD lệnh chi không được duy trì trên phiên bản này.Đúng template của eFAST; Tài khoản nhận không vượt quá 70 ký tự (ký tự số/chữ), nội dung giao dịch không quá 210 ký tự; Các trường thông tin không có chứa công thức (excel) Tên ngân hưởng: Vietinbank (trong hệ thống); Mã NH hưởng – Tên NH hưởng (ngoài hệ thống).