Nộp BHYT, BHXH, BHTN

Ưu điểm vượt trội:

  • Cho phép KH vấn tin từ hệ thống BHXH Việt Nam và nộp BHXH, BHYT, BHTN trên VietinBank eFAST

Câu hỏi thường gặp:


Thông báo này có nghĩa đến thời điểm Quý khách lấy dữ liệu, NHCT chưa nhận được dữ liệu bảo hiểm của Quý khách từ cơ quan bảo hiểm. Trong trường hợp, Quý khách có khoản bảo hiểm cần phải nộp và có giấy tờ yêu cầu đóng bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm gửi về, Quý khách có thể tự nhập số tiền để thanh toán.Có. KH có thể thanh toán số tiền bất kỳ khác 0.