Dịch vụ NSNN

Ưu điểm vượt trội:

  • Hỗ trợ khách hàng nộp thuế nội địa, thuế hải quan, phí hạ tầng online, rút ngắn thời gian nộp thuế, nhanh chóng thông quan hàng hóa.
  • Được vấn tin online dữ liệu thuế từ Tổng cục thuế, tổng cục hải quan
  • Dễ dàng tạo bảng kê nộp thuế online
  • Hỗ trợ nộp nhiều khoản thuế cùng lúc

Câu hỏi thường gặp:


Thông báo này có nghĩa đến thời điểm Quý khách lấy dữ liệu, NHCT chưa nhận được dữ liệu thuế của Quý khách từ cơ quan thuế. Trong trường hợp, Quý khách có khoản thuế cần phải nộp và có giấy tờ yêu cầu đóng thuế từ cơ quan thuế gửi về, Quý khách có thể nhấn nút "Tạo mới" để thủ công khởi tạo một tờ khai thuế.Số bảng kê gốc do Quý doanh nghiệp tự quản lý theo mục đích kế toán hoặc quản lý tờ nộp thuế của doanh nghiệp.Lệnh chi ngoài chức năng cho phép Quý khách chuyển tiền đến tài khoản khách mở tại VietinBank hoặc tại các ngân hàng khác thuộc hệ thống liên minh ngân hàng tại Việt Nam, còn cho phép chuyển tiền đến người nhận bằng CMND tại chi nhánh của NHCT.
Quý khách còn có thể đặt lịch trong lệnh chi để yêu cầu ngân hàng thực hiện chuyển tiền vào một ngày trong tương lai.Để hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu Quý khách nộp tờ chứng nhận nộp thuế có dấu của ngân hàng và các giấy tờ liên quan khác.
Sau khi thực hiện nộp thuế trên VietinaBank eFAST thành công, Quý khách vui lòng:
1. In điện nộp thuế ở một trong những những màn hình sau:
- Lịch sử giao dịch
- Thống kê giao dịch
2. Mang tờ in điện đó ra chi nhánh mở tài khoản để lấy dấu xác nhận.Có. Quý khách sử dụng tính năng Nộp thuế theo file để nộp nhiều khoản thuế cùng lúc.