Dịch vụ tín dụng

Ưu điểm vượt trội:

  • Linh hoạt trả nợ các khoản vay của chính mình hoặc các đơn vị khác mở tại VietinBank
  • Tính năng này được tích hợp với Hệ thống Vision FX cho phép KH được thực hiện mua, bán ngoại tệ để trả nợ khoản vay.

Câu hỏi thường gặp:


Có.Không. Hệ thống VietinBank không cho phép vấn tin khoản nợ của người khác, đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng.