»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 24/6/2015 02:36

Ba nội dung tăng cường triển khai các chính sách khách hàng

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank Hoàn Kiếm (CN) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên (CBĐV) và người lao động của đơn vị nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank, trong đó có nội dung tăng cường triển khai chính sách khách hàng nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Đại diện Đảng bộ VietinBank Hoàn Kiếm trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với định hướng chiến lược phát triển VietinBank theo chuẩn mực quốc tế, trong đó coi khách hàng (KH) là yếu tố hàng đầu quyết định thành công trong hoạt động kinh doanh, tập thể Ban Lãnh đạo, CBĐV và người lao động trong toàn CN đã thống nhất về nhận thức, đánh giá những ưu điểm và một số vấn đề còn tồn tại trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở đó CN xây dựng và quán triệt 3 nội dung chính nhằm tăng cường triển khai các chính sách KH. Đây cũng chính là nội dung trong tham luận mà CN đóng góp vào Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Tăng cường nhận thức chính trị cho cấp ủy, Đảng viên và người lao động CN ý thức vai trò của chính sách KH đối với công tác kinh doanh
Muốn duy trì và phát triển quy mô kinh doanh, yếu tố không thể thiếu là phát triển số lượng KH và tăng doanh số trên từng KH. Và chính sách KH là công cụ hữu hiệu nhất để phát triển KH mới cũng như khai thác tối đa các KH hiện hữu.

Để giúp CBĐV, người lao động trong CN nhận thức được tầm quan trọng của chính sách KH, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo CN thường xuyên tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, làm nổi bật quan điểm hướng đến KH.

2. Xây dựng chính sách KH cụ thể, kế hoạch triển khai chi tiết đến từng Chi bộ, phòng/ban của CN
Dựa trên các phân khúc KH mục tiêu, KH tiềm năng, Đảng ủy CN chỉ đạo thực hiện lập danh sách sản phẩm, dịch vụ (SPDV) sẽ cung cấp cho từng nhóm KH riêng, xây dựng các giải pháp, lập kế hoạch marketing cụ thể trong từng quý, từng năm và toàn nhiệm kỳ, sau đó triển khai xuống các chi bộ, giao chỉ tiêu cụ thể tới từng CBĐV và người lao động. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể.
Việc xây dựng chính sách KH phải được thực hiện toàn diện và đầy đủ, gồm: Chính sách về SPDV; chính sách về phí và lãi suất; chính sách về các kênh bán hàng; chính sách về xúc tiến, thúc đẩy bán hàng; chính sách về chăm sóc KH. Qua đó KH sẽ có cảm nhận rõ nét về việc càng gắn bó chặt chẽ và lâu dài với VietinBank càng đem lại cho họ nhiều lợi ích vượt trội.
Ngoài ra, chính sách khách hàng phải được cập nhật và quán triệt tới toàn thể CBĐV trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ hằng tháng.

3. Nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy các sáng kiến mới của Đảng viên, đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân Đảng viên trong công tác chuyên môn
Đảng bộ CN định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi, chương trình thi đua để động viên, khuyến khích và có biện pháp để CBĐV và người lao động tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến tham gia xây dựng các chính sách KH, phát triển KH mới; tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện kế hoạch, chương trình của đảng ủy cấp trên và việc duy trì chế độ nề nếp sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ đối với từng chi bộ.

Không ngừng khuyến khích CBĐV khai thác tối đa các mối quan hệ để tìm kiếm và phát triển mạng lưới KH. Trên cơ sở đánh giá thực lực tài chính, triển vọng phát triển của KH để sàng lọc, chủ động đề xuất chính sách về ưu đãi phí và lãi suất phù hợp với từng đối tượng, tích cực mở rộng thị phần cho CN.

Xem các bài tham luận khác tại đây

VietinBank Hoàn Kiếm