»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Phát huy vai trò của Chi bộ trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ

02/7/2015 - Chi bộ QL&HT Incas

Trong định hướng chỉ đạo hoạt động chung, Chi bộ Quản lý & Hỗ trợ Incas (QL&HT) luôn đặt trọng tâm và xác định việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ là nhân tố quan trọng có tính đột phá, quyết định đến hoạt động.

>> Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Đảng ủy VietinBank
>> Công nghệ Thông tin làm nòng cốt hiện đại hóa ngân hàng
>> Ba nội dung tăng cường triển khai các chính sách khách hàng
Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Đảng ủy VietinBank

01/7/2015 - Chi bộ Đảng - Đoàn

Đây là nội dung chính trong bản tham luận của Chi bộ Đảng - Đoàn VietinBank hướng đến mục tiêu kiện toàn mô hình tổ chức Đảng toàn hệ thống, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ VietinBank trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động.

>> Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ
>> Công nghệ Thông tin làm nòng cốt hiện đại hóa ngân hàng
>> Chiến lược tái cấu trúc nguồn lực tài chính VietinBank giai đoạn 2015 - 2020
>> Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá thương hiệu VietinBank
Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ

30/6/2015 - Đảng bộ Sở Giao dịch

Đảm bảo vị thế của VietinBank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại (TTQT và TTTM), tích cực tăng trưởng nguồn vốn ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh, Đảng bộ Sở Giao dịch đã trình bày trước Đại hội Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020 tham luận với nội dung “Đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn ngoại tệ”.

Chiến lược tái cấu trúc nguồn lực tài chính VietinBank giai đoạn 2015 - 2020

26/6/2015 - Chi bộ Quản lý CĐV & KHTC

Đóng góp, bổ sung và làm rõ hơn mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của VietinBank, Chi bộ Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch Tài chính (CĐV & KHTC) trình bày trước Đại hội Đảng bộ VietinBank lần IX bản tham luận: “Dự báo tình hình và đưa ra những định hướng chiến lược của VietinBank về tái cấu trúc nguồn lực tài chính giai đoạn 2015 - 2020”.

Công nghệ Thông tin làm nòng cốt hiện đại hóa ngân hàng

25/6/2015 - Đảng bộ Trung tâm CNTT

Một trong những giải pháp đưa VietinBank trở thành Tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững là lấy Công nghệ Thông tin (CNTT) làm nòng cốt, trên cơ sở công nghệ hóa, hiện đại hóa tổng thể sản phẩm nghiệp vụ và các ứng dụng quản trị.

Ba nội dung tăng cường triển khai các chính sách khách hàng

24/6/2015 - VietinBank Hoàn Kiếm

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank Hoàn Kiếm (CN) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên (CBĐV) và người lao động của đơn vị nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank, trong đó có nội dung tăng cường triển khai chính sách khách hàng nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh.

Bài học thiết thực về công tác chăm sóc khách hàng, bán chéo sản phẩm của VietinBank

23/6/2015 - VietinBank TP. Hà Nội

Nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Các doanh nghiệp trong Khối sử dụng sản phẩm dịch vụ (SPDV) của nhau”, VietinBank chi nhánh TP. Hà Nội (CN) luôn chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng (KH) và bán chéo SPDV.