»

Giá vàng giao ngay thế giới 10h05' ngày 18/02: 191,35 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h05' ngày 18/02 mua: 44.33 nghìn đồng/chỉ, bán: 44.65 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 18/02: VN-Index: 927.93 -6,84 HNX-Index: 110.08 +0,51 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 18/01/2018 07:00

Xây dựng Đảng bộ VietinBank vững mạnh

Ngày 15/1/2018, Đảng bộ VietinBank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại đây, đại diện một số tổ chức đảng đã trình bày tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đảng để góp phần xây dựng Đảng bộ VietinBank ngày càng vững mạnh. Xin lược trích đăng các ý kiến tham luận đó.

>> Vinh danh nhiều cá nhân, tập thể thuộc Đảng bộ VietinBank >> VietinBank tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đồng chí Bùi Hồng Ngọc trình bày tham luận tại Hội nghị

Học tập và làm theo Bác trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác đảng - đồng chí Bùi Hồng Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc VietinBank Thanh Xuân

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy VietinBank, Đảng ủy Chi nhánh đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, bài bản việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia Hội nghị học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập Chỉ thị 05 năm 2017…

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng phát động nhiều đợt thi đua nội bộ, đưa việc học tập trở thành động lực trong thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên và được triển khai sâu rộng trong từng chi bộ, tạo động lực thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Chi nhánh nâng cao năng lực công tác, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm 2017, lợi nhuận đạt 278 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2016. Chi nhánh duy trì là đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực cho hoạt động của VietinBank.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Anh tham luận tại Hội nghị

Nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - đồng chí Nguyễn Thị Việt Anh, Phó Bí thư Chi bộ Quản lý Hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng VietinBank

Chi bộ Quản lý Hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý ở tất cả các mảng công việc.

Trong năm 2017, Chi bộ đã kịp thời bổ sung 02 chi ủy viên là lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể. Đồng thời, Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, xác định trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí, đảm bảo không có sự chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chi bộ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cán bộ chủ chốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống hơn 10 năm qua, Chi bộ luôn không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ. Mọi ý kiến, suy nghĩ của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đều được lắng nghe. Mọi quyết định quan trọng đều được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ tham luận tại Hội nghị

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII - đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Bí th­ư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng Đại diện (VPĐD) VietinBank tại TP. HCM

Thời gian qua, Đảng bộ VPĐD tại TP. HCM đã chú trọng thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu ra:

Đảng bộ nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng song song với làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ thường xuyên làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là một trong các công tác cần được chú trọng hàng đầu và phải thực hiện nghiêm túc. Các thông tin thời sự, quan điểm và nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đề cập, quán triệt kịp thời tại các buổi sinh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều nội dung được cấp ủy định hướng, đưa ra trao đổi, thảo luận sâu. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) luôn được các chi bộ coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách vừa lâu dài. Gắn với yêu cầu công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ trong những năm qua đã được tiến hành công khai dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ, đúng nguyên tắc góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đảng bộ phát huy vai trò của người lao động, đảng viên thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Để phát huy tốt vai trò của người lao động trong và ngoài VPĐD, Đảng bộ VPĐD tại TP. HCM đã xây dựng cách thức phù hợp nhằm tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của Đảng bộ.

PV (lược ghi)