»

Giá vàng giao ngay thế giới 10h05' ngày 18/02: 191,35 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h05' ngày 18/02 mua: 44.33 nghìn đồng/chỉ, bán: 44.65 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 18/02: VN-Index: 927.93 -6,84 HNX-Index: 110.08 +0,51 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/01/2018 03:12

VietinBank tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 15/1/2018 tại Hà Nội, VietinBank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

>> Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2017 >> Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Những kết quả tích cực

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối); đồng chí Hồ Xuân Thành - Vụ Trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Về phía Đảng ủy Khối còn có: Đồng chí Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Trần Thanh Khê - Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Chánh Văn phòng; đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Về phía Đảng bộ VietinBank có: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Về dự Hội nghị tổng kết còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ VietinBank; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên VietinBank; các Bí thư cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc VietinBank.

Trong năm 2017, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự điều hành của NHNN, Nghị quyết Đại hội đồng cổ công.

Trên cơ sở đó, VietinBank đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là NHTM lớn, uy tín, thương hiệu mạnh. Đồng thời, VietinBank tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngân hàng trên 4 lĩnh vực: Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; hiện đại hóa ngân hàng thông qua việc chuyển đổi thành công CoreBanking; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình nội bộ, nhằm công khai, minh bạch các mặt hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trên, VietinBank đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, Đảng ủy VietinBank đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức đại hội thành công; duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Có thể khẳng định năm 2017, toàn bộ hệ thống chính trị trong Đảng bộ VietinBank đã có bước chuyển mình về nhận thức chính trị của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Xuyên suốt thành công của VietinBank là sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối, Ban Cán sự NHNN. Đồng thời, thành công này cũng phản ánh dấu ấn sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, cấp ủy các cấp và toàn bộ đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ VietinBank.

“Yếu tố then chốt này đã trở thành nền tảng để các mặt công tác Đảng tiếp tục được củng cố và tạo nên những kết quả tích cực” - đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ VietinBank đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo: Đảng bộ VietinBank cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại hạn chế cũng như phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

“Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới” - đồng chí Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm 2018

Năm 2018 dự báo sẽ có nhiều tác động tích cực, mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp và Ngành Ngân hàng Việt Nam. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy VietinBank quyết tâm thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

- Kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng uỷ Khối và sự điều hành của NHNN.

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được Đảng ủy, Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Lãnh đạo VietinBank đề ra trong năm 2018.

- Tổ chức tốt các Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới; hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm Nội quy lao động, Văn hóa VietinBank.

- Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên đảm bảo đồng bộ, gắn với chuyển đổi mô hình, hoạt động chuyên môn. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động thi đua, lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập VietinBank.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua gắn với thực hiện hoạt động chuyên môn.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng giám sát toàn diện, thường xuyên, liên tục và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hoạt động theo quy định Điều lệ Đảng.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe một số bài tham luận về công tác xây dựng Đảng của các chi bộ. Nhiều tập thể, cá nhân cũng đã vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Minh Khuê