Nâng giá trị cuộc sống

»

VietinBank nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 (riêng hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường); làm việc trở lại vào ngày 3/9.

bwd  fwd
mua vào bán ra
AUD1973419893
CAD1946219618
CHF2307123257
CNY34263468
DKK37343764
EUR2781928043
GBP3504935331
HKD27242746
JPY203.20204.83
KRW20.8220.99
LAK2.602.78
MYR67026756
NOK34153442
NZD1769217835
SEK30343058
SGD1692017057
THB651.55676.88
USD2117021220
%/năm
Trần lãi suất tối đa
Không kỳ hạn 1,00
Dưới 1 tháng 1,00
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 5,00
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 5,50
Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 5,75
Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng 6,00
Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng 6,00
Contact center
bwd  fwd