»

Giá vàng giao ngay thế giới 8h59' ngày 16/3: 158,65 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h37' ngày 16/3 mua: 3.655 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.675 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 16/3: VN-Index: 1.150,19  +11,43 HNX-Index : 133,10 +1,81 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIETINBANK

NGÀY THÀNH LẬP:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

NIÊM YẾT:

VietinBank được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết từ ngày 16/7/2009.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: CTG

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

- Tổng số cổ phần: 3.723.404.556 cổ phiếu (tại thời điểm 31/12/2016)

29 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN:

GIAI ĐOẠN I: Từ 1988 - 2000

Xây dựng và chuyển đổi từ ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp, đưa Ngân hàng Công Thương Việt Nam đi vào hoạt động.

GIAI ĐOẠN II: Từ 2001 - 2008

Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Công Thương Việt Nam về xử lý nợ, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hoạt động kinh doanh.

GIAI ĐOẠN III: Từ 2009 đến nay

Thực hiện thành công cổ phần hóa, đổi mới mạnh mẽ, hiện đại hóa, chuẩn hóa các mặt hoạt động ngân hàng; chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế.

CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH:

Hệ thống mạng lưới trong nước gồm 155 chi nhánh, trên 1.000  phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Trên thị trường quốc tế, VietinBank có 2 chi nhánh ở CHLB Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại CHDCND Lào và 1 văn phòng đại diện ở Myanmar.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

Trung tâm Thẻ
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trung tâm Tài trợ Thương mại
Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank
Trung tâm Quản lý tiền mặt tại TP. Hà Nội
Trung tâm Quản lý tiền mặt tại TP. HCM
Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Bắc Ninh
Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Hải Phòng
Trung tâm Quản lý tiền mặt tại Đà Nẵng

CÁC CÔNG TY:

Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngân hàng TNHH  Công Thương Việt Nam tại Lào
Ngân hàng Liên doanh Indovina
Công ty Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn