»

Giá vàng giao ngay thế giới 10h55' ngày 29/5: 152,61 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h55' ngày 29/5 mua: 3.637 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.659 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 26/5: VN-Index: 743,41  +1,50 HNX-Index : 93,69  +0,22 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Các mốc lịch sử

I. Ngày thành lập VietinBank

- Ngày 26/03/1988: Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh, (theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng).    

- Ngày 14/11/1990: Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam,(theo Quyết định số 402/CT của Hội đồng Bộ trưởng).

- Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam).

- Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam).

- Ngày 23/09/2008: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1354/QĐ-TTg).

- Ngày 25/12/2008: Tổ chức thành công đợt IPO trong nước.

- Ngày 04/06/2009: Nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Ngày 03/07/2009: Quyết định cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 142/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- Ngày 03/07/2009: Thống đốc NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1573/GP-NHNN).

II. Ngày thành lập các đơn vị thành viên

- Ngày 08/02/1991: Thành lập mới 69 chi nhánh NHCT, (theo Quyết định số 12/NHCT của Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam)

- Ngày 20/04/1991: Thành lập Sở giao dịch II NHCT Việt Nam, (theo Quyết định số 48/NH-QĐ của Thống đốc NHNN Việt Nam)

- Ngày 29/10/1991: Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA, (theo giấy phép số 08/NH-GP VN)

- Ngày 27/03/1993: Thành lập và thành lập lại 77 chi nhánh NHCT trên cả nước, (theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam)

- Ngày 30/03/1995: Thành lập Sở giao dịch NHCT Việt Nam, (theo Quyết định số 83/NHCT-QĐ của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 28/10/1996: Thành lập Công ty Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam, (theo giấy phép số 01/GP-CTCTTC của Thống đốc NHNN Việt Nam).

- Ngày 01/07/1997: Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ (TTBDNV), (theo Quyết định số 37/QĐ-NHCT1 của Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam).

- Ngày 26/01/1998: Thành lập Công ty Cho thuê tài chính, (theo quyết định số 63/1998-QĐ-NHNN5 của Thống đốc NHNN Việt Nam)

- Ngày 29/06/1998: Đổi tên TTBDNV thành Trung tâm Đào tạo, (theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-NHCT1)

- Ngày 30/12/1998: Thành lập Sở giao dịch I NHCT Việt Nam, (theo quyết định số 134/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 22/04/1999: Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Nam tại Tp.Hồ Chí Minh, (theo quyết định số 46/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 10/07/2000: Thành lập Công ty Quản lý Khai thác Tài sản, (theo quyết định số 106/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 17/07/2000: Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin, (theo quyết định số 091/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 01/09/2000: Thành lập Công ty TNHH Chứng khoán, (theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 27/06/2005: Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Trung tại Tp. Đà Nẵng, (theo quyết định số 249/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 28/09/2007: Thành lập Trung tâm Thẻ NHCT Việt Nam, (theo quyết định số 358/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam).

- Ngày 17/03/2008: Thành lập Sở giao dịch III NHCT Việt Nam, (theo quyết định số 160/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam).

- Ngày 19/09/2008: Thành lập trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHCT Việt Nam, (theo quyết định số 410/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam)

- Ngày 06/09/2011: Thành lập ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đức.