»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 22/11/2021 04:59

VietinBank thông báo về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu CTG2131T2

Kính gửi:

Người sở hữu trái phiếu CTG2131T2 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành ngày 18/11/2021 (Người sở hữu trái phiếu);

Căn cứ:

  • Bản công bố thông tin trái phiếu ban hành ngày 22/9/2021;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 209/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1/10/2021;

Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) sẽ tiến hành đăng ký trái phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu được nêu trong Bản công bố thông tin.

Do vậy, bằng văn bản này, VietinBank thông báo đến quý Người sở hữu trái phiếu về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu: 17h00 ngày 24/11/2021.

2. Mục đích chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX.

3. Những Người sở hữu trái phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người sở hữu trái phiếu như: Thay đổi số chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, phong tỏa, giải tỏa trái phiếu… đề nghị mang theo: (1) Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ; (2) Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu để làm các thủ tục có liên quan với Đại lý trái phiếu:

Thời gian: Trước 17h00 ngày 24/11/2021.

Địa điểm: Tại các chi nhánh VietinBank trên toàn quốc.

Lưu ý: Đại lý trái phiếu sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Người sở hữu trái phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ trái phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng trái phiếu được VSD chấp thuận theo quy định của VSD) sau 17h00 ngày 24/11/2021 cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Công văn chi tiết về việc thông báo chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu CTG2131T2 xem tại đây.

Trân trọng thông báo!

VietinBank