»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/9/2021 05:15

VietinBank thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019 (CTG1929T2/01)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

2. Địa chỉ Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Số điện thoại: 0243 9421 030.            

4. Số Fax: 0243 9421 032.

5. Trái phiếu chào bán:

Mã trái phiếu

CTG1929T2/01

Mệnh giá trái phiếu

10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu

Số lượng trái phiếu phát hành

200.000 trái phiếu

(Hai trăm nghìn trái phiếu)

Giá trị trái phiếu phát hành

2.000 tỷ đồng

(Hai nghìn tỷ đồng chẵn)

Kỳ hạn trái phiếu

10 năm

Ngày phát hành

27/9/2019

Ngày đáo hạn

27/9/2029

6. Thanh toán lãi trái phiếu:

Mã trái phiếu

CTG1929T2/01

Ngày chốt danh sách

16/9/2021

Mục đích thanh toán

Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 27/9/2020 cho đến,

nhưng không bao gồm ngày 27/9/2021.

Lãi suất kỳ tính lãi (theo thông báo xác định lãi suất của Đại lý thanh toán)

7,2%/năm

Tỷ lệ thanh toán

1 trái phiếu được hưởng 720.000 đồng

Ngày thanh toán lãi

27/9/2021 (thứ Hai)

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, Người sở hữu trái phiếu ngừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu từ ngày 16/9/2021 đến ngày 27/9/2021.

Công văn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities); Điện thoại: 0243 9741 771 (Ext: 6999).

VietinBank trân trọng phục vụ Quý khách hàng!

VietinBank