»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 25/5/2023 09:20

VietinBank thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

2. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Số điện thoại: 0243 9421 030.

4. Thông tin trái phiếu và ngày chốt danh sách:

Mã trái phiếu

CTG1828T2/02

CTG1828T2/01

CTG2028T2/RL02

Mệnh giá trái phiếu

1.000.000.000 (Một tỷ)

đồng/trái phiếu

10.000.000 (Mười triệu)

 đồng/trái phiếu

1.000.000.000 (Một tỷ)

đồng/trái phiếu

Số lượng trái phiếu phát hành

800 (Tám trăm) trái phiếu

243.510 (Hai trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm mười) trái phiếu

500 (Năm trăm) trái phiếu

Giá trị trái phiếu phát hành

800.000.000.000

(Tám trăm tỷ) đồng

 

2.435.100.000.000

(Hai nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ một trăm triệu) đồng

500.000.000.000

(Năm trăm tỷ) đồng

Kỳ hạn trái phiếu

10 năm

10 năm

8 năm

Ngày phát hành

13/6/2018

29/6/2018

29/6/2020

Ngày đáo hạn

13/6/2028

29/6/2028

29/6/2028

Ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

13/6/2023

29/6/2023

29/6/2023

Ngày chốt danh sách

2/6/2023

20/6/2023

20/6/2023

Mục đích chốt danh sách

Thanh toán lãi và gốc trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

Thanh toán lãi và gốc trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

Thanh toán lãi và gốc trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày thanh toán lãi, gốc

13/6/2023

29/6/2023

29/6/2023

Thời gian tạm ngừng thực hiện các giao dịch trái phiếu để thanh toán lãi, gốc

Từ ngày 2/6/2023 cho đến ngày 13/6/2023.

Từ ngày 20/6/2023 cho đến ngày 29/6/2023

Từ ngày 20/6/2023 cho đến ngày 29/6/2023

Đại lý đăng ký lưu ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Bộ phận lưu ký - Phòng Thị trường vốn - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Trân trọng thông báo!

VietinBank