»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 28/9/2020 06:42

VietinBank khởi động Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo phương pháp Lean Six Sigma

Chiều ngày 28/9/2020 tại Hà Nội, VietinBank phối hợp với đối tác Công ty Giải pháp A+ Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo phương pháp Lean Six Sigma (Dự án LSS).

Tham dự buổi Lễ về phía Công ty Giải pháp A+ Việt Nam có: Ông Lê Quang Đạo - Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Dự án; bà Vũ Hồng Dân - Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất, Viện Năng suất Việt Nam.

Về phía VietinBank có: Bà Lê Như Hoa - Phó Tổng Giám đốc, Chủ đầu tư Dự án; bà Trần Thị Minh Đức - Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Dự án; cùng đại diện phòng/ban thuộc Khối Vận hành, Khối Tài chính, Ban Thương hiệu, Phòng Marketing & Truyền thông, thành viên các nhóm triển khai Dự án; Lãnh đạo một số chi nhánh (CN) triển khai thí điểm Dự án gồm: CN Đông Hà Nội, CN Đô Thành, CN Nam Thăng Long.

Xác định chất lượng dịch vụ là một yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt, VietinBank đã đầu tư nhiều hoạt động nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng. Sau khi phân tích và nghiên cứu, Ban Lãnh đạo VietinBank quyết định chọn áp dụng LSS - một phương pháp bắt nguồn từ Nhật Bản đã được nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước đã áp dụng thành công để triển khai thí điểm tại VietinBank.

Theo đó, VietinBank triển khai thí điểm phương pháp LSS tại 3 CN: Đông Hà Nội, Đô Thành, Nam Thăng Long với hai chủ điểm là: Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng tại quầy giao dịch và Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thái độ, tác phong của giao dịch viên tại các điểm giao dịch của VietinBank.

Thời gian triển khai thí điểm Dự án là 3 tháng bắt đầu từ tháng 9/2020. Sau đó, Dự án sẽ được triển khai tới toàn bộ các CN, đơn vị trong hệ thống VietinBank.

Lễ khởi động Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo Phương pháp LSS được tổ chức ngày 28/9/2020

Lễ khởi động Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo phương pháp LSS được tổ chức ngày 28/9/2020

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Trần Thị Minh Đức cam kết sẽ dành sự quan tâm tối đa đối với quá trình thực hiện Dự án; đồng thời sẽ dành những nguồn lực tốt nhất để Dự án được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất. Bà Trần Thị Minh Đức cũng yêu cầu các thành viên tham gia Dự án cần có trách nhiệm cao nhất trong từng công việc thuộc chức trách nhiệm vụ được giao và theo sự phân công của trưởng nhóm; phối hợp chặt chẽ, sát sao với đơn vị tư vấn đối với từng công việc cụ thể, tuyệt đối tuân thủ các thỏa thuận, nguyên tắc giữa hai bên, đảm bảo Dự án triển khai thành công, có kết quả tốt. Đặc biệt, mỗi cá nhân tham gia Dự án cần phát huy trí tuệ, sáng tạo để áp dụng tốt nhất phương pháp cải tiến LSS vào các quá trình không chỉ thuộc phạm vi Dự án; mà còn cho các dự án cải tiến khác của đơn vị mình trong những năm tới.

Bà Trần Thị Minh Đức - Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Dự án phát biểu tại buổi Lễ
Bà Trần Thị Minh Đức - Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Dự án phát biểu tại buổi Lễ

Đối với các CN triển khai thí điểm cần tạo điều kiện cho cán bộ tham gia Dự án theo đúng thành phần, thực hiện công việc theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn và theo sự phân công của các trưởng nhóm; trong quá trình thực hiện Dự án sẽ có các buổi thực địa và đo lường tại Trụ sở CN/phòng giao dịch cần phối hợp tối đa và đảm bảo dữ liệu trung thực, khách quan.

Đặc biệt là vai trò các Giám đốc CN cần truyền thông tới cán bộ và chịu trách nhiệm về kết quả thực thi các giải pháp đã được Ban Dự án thông qua thuộc phạm vi của từng CN. Sau khi triển khai thí điểm thành công tại 3 CN trên, Ban Dự án sẽ tổng kết, đánh giá và trình Ban Lãnh đạo nhân rộng đến các CN khác và trên toàn hệ thống VietinBank.

Bà Trần Thị Minh Đức tin tưởng rằng Lễ khởi động Dự án này sẽ trở thành nền tảng căn bản, tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác, phát triển cho cả hai bên và là một trong những bước đổi mới công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, vì sự phát triển bền vững của VietinBank.

Các thành viên Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo phương pháp LSS chụp ảnh lưu niệm nhân buổi Lễ khởi động

Các thành viên Dự án Triển khai thí điểm cải tiến chất lượng dịch vụ theo phương pháp LSS chụp ảnh lưu niệm nhân buổi Lễ khởi động

Xuân Nguyện