null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 07/02/2024 02:55

VietinBank Phúc Yên thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên (VietinBank Phúc Yên) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Phúc Yên”.

Thông tin như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Phúc Yên.

- Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211 3868 388.

- Mã số thuế: 0100111948-091.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Mua sắm thuê dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các phòng giao dịch thuộc VietinBank Phúc Yên.

- Loại Gói thầu: Mua sắm.

- Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 1/3/2024 đến hết ngày 28/2/2025.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Phúc Yên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 15/2/2024 đến 8h00 ngày 22/2/2024 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Tổng hợp, VietinBank Phúc Yên. Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 3868 388.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 22/2/2024.

8. Thời điểm mở thầu: 8h05 ngày 22/2/2024.

Mọi thông tin liên quan đến Gói thầu vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Tổng hợp, VietinBank Phúc Yên. Địa chỉ: 4 Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 3868 388.

VietinBank Phúc Yên sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Phúc Yên

null - VietinBank null - VietinBank null - VietinBank null - VietinBank