»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 08/6/2023 01:34

VietinBank Long An thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Long An (VietinBank Long An) thông báo mời thầu.

Thông tin chi tiết như sau:

- Tên bên mời thầu: VietinBank Long An

- Tên gói thầu: Mua áo mưa tặng khách hàng (năm 2023).

- Tên dự án: Mua áo mưa tặng khách hàng (năm 2023).

- Nguồn vốn: Hạch toán chi phí tại VietinBank Long An.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h00 ngày 9/6/2023 đến trước 15h00, ngày 15/6/2023.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Không mất phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 15/6/2023.

- Bảo đảm dự thầu: 0 đồng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15h30 ngày 15/6/2023, tại Phòng Tổ chức hành chính, VietinBank Long An.

VietinBank Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Long An

null - VietinBank null - VietinBank