»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 23/3/2023 11:52

VietinBank Long An thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Long An (VietinBank Long An) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh tại hội sở chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank Long An”.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên bên mời thầu: VietinBank Long An

2. Tên Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh tại hội sở chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank Long An.

3. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh tại hội sở chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc VietinBank Long An.

4.  Nguồn vốn: Hạch toán chi phí tại VietinBank Long An.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h00 ngày 24/3/2023 đến trước 17h00 ngày 30/3/2023.

7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An.

8. Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Không mất phí.

9. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An.

10. Thời điểm đóng thầu: 17h00 ngày 30/3/2023.

11. Bảo đảm dự thầu: 0 đồng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 17h30 ngày 30/3/2023 tại Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An.

VietinBank Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Long An

null - VietinBank null - VietinBank