»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 15/9/2021 05:13

VietinBank Lâm Đồng thông báo mời chào hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng (VietinBank Lâm Đồng) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu Gói thầu “Mua sắm công cụ, dụng cụ cho cán bộ, nhân viên năm 2021”.

VietinBank Lâm Đồng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự với nội dung như sau:

1. Tên bên mời thầu:

  • Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng.
  • Địa chỉ: Số 5 Lê Đại Hành, Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • MST: 0100111948-030.

2. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ cho cán bộ, nhân viên năm 2021

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Lâm Đồng

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu:

Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

  • Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Lâm Đồng.
  • Địa chỉ: Số 5 Lê Đại Hành, Phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

6. Hình thức phát hành Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

7. Thời điểm đóng thầu: 16h00 ngày 24/9/2021.

8. Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 24/9/2021.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng sẽ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và Hồ sơ yêu cầu. VietinBank Lâm Đồng sẽ có văn bản yêu cầu nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Lâm Đồng