»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 17/3/2023 05:01

VietinBank KCN Quế Võ thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ (VietinBank KCN Quế Võ) thông báo mời thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các Phòng giao dịch (PGD) của VietinBank KCN Quế Võ.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank KCN Quế Võ.

- Địa chỉ: Lô E1 - KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.634891.

- Mã số thuế: 0100111948-139.

2. Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các PGD năm 2023.

- Loại Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nội dung Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trụ sở và các PGD thuộc VietinBank KCN Quế Võ.

- Giá Gói thầu: 1.020.703.200 VND (bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi triệu bảy trăm linh ba nghìn hai trăm đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024.

3. Nguồn vốn: Vốn chi phí của VietinBank KCN Quế Võ.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 18/3/2023 đến hết 15h00 ngày 24/3/2023 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Tổ chức hành chính - VietinBank KCN Quế Võ.

- Địa chỉ: Lô E1 - KCN Quế Võ, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Liên hệ: Ông Vũ Đình Nam - Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 02223 634 891- 0938 808 593).

6. Thời điểm đóng, mở thầu:

- Thời điểm đóng thầu:15h00 ngày 24/3/2023.

- Thời điểm mở thầu: 5h30 ngày 24/3/2023.

VietinBank KCN Quế Võ sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Quế Võ

null - VietinBank