»

Giá vàng giao ngay thế giới 15h00' ngày 05/06: 205,62 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 15h00' ngày 04/06 mua: 48.48 nghìn đồng/chỉ, bán: 48.84 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 05/06: VN-Index: 886.22 +2.32 HNX-Index: 118.08 +0.66 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 11/10/2019 10:00

VietinBank KCN Biên Hòa thông báo bán Khoản nợ có Tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa (VietinBank KCN Biên Hòa) thông báo xử lý Khoản nợ có Tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khách hàng là Công ty TNHH Gnotech để thu hồi nợ vay.

Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin về khoản nợ:

1. Tên và địa chỉ của bên nợ:

+ Khách hàng vay: Công ty TNHH Gnotech. Giấy chứng nhận đầu tư số 472023001218 do Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai cấp ngày 15/04/2015.

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật: SUH WOO SEOK;  Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Dư nợ tại VietinBank KCN Biên Hòa tính đến ngày 10/10/2019:

+ Dư nợ gốc hiện nay: 112.609.022.480 VND (Một trăm mười hai tỷ sáu trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi đồng). Trong đó:

- Lãi: 7.577.130.029 VND.

- Lãi phạt: 137.012.296 VND.

II. TSBĐ cho Khoản nợ:

1.  Máy móc thiết bị sản xuất mặt kính cho các thiết bị điện tử giai đoạn 1 - 2 của công ty TNHH Gnotech:

- Giá trị định giá thời điểm cho vay: 43.000.000.000 VND.

- Phạm vi bảo đảm: 96.460.000.000 VND.

2. Máy móc thiết bị sản xuất mặt kính cho các thiết bị điện tử giai đoạn 3 của Công ty TNHH Gnotech:

- Giá trị định giá thời điểm cho vay: 13.290.000.000 VND.

- Phạm vi bảo đảm: 9.303.000.000 VND.

3. Nhà xưởng của Công ty TNHH Vinapoly:

- Giá trị định giá thời điểm cho vay: 14.290.000.000 VND.

- Phạm vi bảo đảm: 8.574.000.000 VND.

III. Cách thức chào mua Khoản nợ\TSBĐ:

1. Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc mua nợ liên hệ trực tiếp với VietinBank KCN Biên Hòa để biết thêm thông tin chi tiết theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ngã tư Amata, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Cán bộ: Phạm Lê Thảo Sương - Trưởng phòng Tổng hợp VietinBank KCN Biên Hòa; SĐT: 091.960.0321.

- Thời gian liên hệ: Trước ngày 24/10/2019.

2. Hoặc gửi Hồ sơ chào mua Khoản nợ\TSNĐ như sau:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua);

- Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua Khoản nợ của Công ty TNHH Gnotech; Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, VietinBank KCN Biên Hòa. Địa chỉ: Ngã tư Amata, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Thời hạn nhận hồ sơ: Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua Khoản nợ\TSBĐ gửi hồ sơ đến đúng địa chỉ nêu trên trong thời hạn chậm nhất đến 10h00 ngày 24/10/2019. VietinBank KCN Biên Hòa có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 10 giờ 00 phút ngày 24/10/2019.

IV.Cách thức lựa chọn bên mua Khoản nợ/TSBĐ:

- VietinBank KCN Biên Hòa sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

Trân trọng thông báo!

VietinBank KCN Biên Hòa