null - VietinBank

»

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

Tin tức sự kiện Ngày 16/3/2023 04:38

VietinBank Hùng Vương thông báo mời thầu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương (VietinBank Hùng Vương) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia Gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ”.

1. Thông tin bên mời thầu:

- Tên bên mời thầu: VietinBank Hùng Vương.

- Địa chỉ: Số 806 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103 863 527; Fax: 02103 863 551.

- Mã số thuế: 0100111948-095.

2. Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ.

- Loại Gói thầu: Mua sắm dịch vụ.

- Giá Gói thầu: 960.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu ba trăm nghìn đồng).

- Nội dung chính của Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng kể từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

3. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank Hùng Vương

4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 17/3/2023 đến 9h00 ngày 24/3/2023 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khi đến nhận hồ sơ yêu cầu, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

5. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hùng Vương. Địa chỉ: Số 806 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

6. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí

7. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 24/3/2023.

8. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 24/3/2023.

VietinBank Hùng Vương sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định. Mọi thông tin liên quan đến Gói thầu vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hùng Vương, SĐT: 02103 863 527.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Hùng Vương

null - VietinBank null - VietinBank null - VietinBank